VermiNIX Hönskvalster 1 kg

Pris:
399 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1964021
Antal:
Finns i lager
Bekämpningsmedel mot hönskvalster 1 kg. Ersätter Smite Organic pulver.
 
  • Bekämpar hönskvalster, loppor och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur
  • Kan användas i förebyggande syfte
  • Ohyran kan inte bli resistent
  • KRAV-godkänd
  • Registrerat och godkänt bekämpningsmedel

VermiNIX Hönskvalster är ett KRAV-godkänt bekämpningsmedel mot krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur, exemplvis hönskvalster och loppor. VermiNIX Hönskvalster bekämpar ohyran utan att påverka fjäderfän och kan användas i förebyggande syfte. VermiNIX Hönskvalster är en ren naturprodukt med mekanisk verkan, därmed kan inte ohyran bli resistent!

Säkerhetsblad hittar du HÄR!

Pulverströare till VermiNIX hittar du HÄR och HÄR.

 
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Undvik att inandas damm vid hantering.
  • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser och det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • Biocidprodukt/insekticid: Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.