Smite Professional Desinfektionsmedel 1 l

Pris:
179 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
89
Typ:
Smite Professional 1 l
Antal:
Koncentrat 1 l = 34 l lösning

Kraftfullt desinfektionsmedel för stallar,  hönshus och burar.

Högeffektivt rengöringsmedel

Superavfettning

Behaglig doft och lätthanterlig doseringspump

Ekonomisk - spädes ut till 3-6 % ( 1 l = 34 l desinfektionsmedel).

Rengör och desinficerar hönshus, stallar, burar m m.

Enligt 1907/2006/EC

Annvänd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Fara!
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara korrosiv för metaller. Använd ögon- eller ansiktskydd.


För bekämpning av kvalster och löss används tillsammans med VermiNIX Hönskvalster

Produktblad för Smite hittar du HÄR.