Smite Professional Desinfektionsmedel 1 l

Pris:
179 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
89
Typ:
Smite Professional 1 l
Antal:
Koncentrat 1 l = 34 l lösning

Kraftfullt desinfektionsmedel för stallar,  hönshus och burar.

Högeffektivt rengöringsmedel

Superavfettning

Behaglig doft och lätthanterlig doseringspump

Ekonomisk - spädes ut till 3-6 % ( 1 l = 34 l desinfektionsmedel).

Rengör och desinficerar hönshus, stallar, burar m m.

Enligt 1907/2006/EC

Annvänd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Varning!
Irriterar huden. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara frätande för metaller. Använd ögon- eller ansiktskydd.


För bekämpning av kvalster och löss används tillsammans med Smite Organic pulver.

Produktblad för Smite hittar du HÄR.

Läs mer om ohyra i hönshuset!