Har du fått löss och kvalster?

LÖSS 
Ett 40-tal olika vinglösa insekter inom ordningen Phthiraptera, som i dagligt tal brukar kallas fjäderätare eller löss, är kända hos fjäderfän. De lever på döda hudrester eller, mer sällan, av blod från värddjuret. Utseendet hos lössen varierar, från 1-6 mm långa, vita, gula eller bruna, ofta avlånga.

Lössen kan man hitta längst ner på fjädrarna, nära huden eller på huden, där också lusäggen återfinns, över hela fågeln. De kan ses som ljusa klumpar, framförallt under vingarna, i nacken och runt kloaken (analöppningen). Lusägg kläcks på 4-7 dagar. På vuxna djur orsakar löss inte så svåra besvär. Kraftiga angrepp på kycklingar kan dock leda till deras död, genom att stressa fåglarna (störd vila och sömn).

Smittspridning
Framförallt smittar löss från fågel till fågel (direktkontakt).

Behandling
Hönsen pudras med Smite Organic en gång i veckan tills lössen försvinner.

RÖDA HÖNSKVALSTER
Blodsugande kvalster - Dermanyssus gallinae

Det röda hönskvalstret är en otrevlig sorts ohyra. Nattetid suger de blod från fåglarna och på dagen gömmer de sig i skrymslen och vrår. Parasiten kan även överleva i flera månader utan tillgång till fåglar. Människor kan också angripas av kvalstren, det orsakar kraftig klåda och ibland röda utslag. Kvalstren är svåra att se på fåglarna. Hönskvalstren kan ses som små röda eller svarta prickar och förekommer ofta i stora mängder, speciellt sommartid kan de finnas i omåttliga mängder innan man upptäcker dem. Ta en vit trasa och torka under sittpinnar och bakom reden, om trasan blir full med röda och svarta prickar kan man se att det finns röda hönskvalster där. Hönsen stressas svårt av kvalstren och äggproduktionen minskar. Dödsfall bland hönsen är inte ovanliga genom blodbrist. Hästar är också väldigt känsliga för hönskvalster och drabbas då av våldsam klåda. Därför bör man tänka på att inte ha höns och hästar i samma stall.

Smittspridning
Kvalstren sprids i regel med nyinköpta höns men även vilda fåglar kan vara bärare av kvalstren.

Behandling
Smite Professional till hönshuset och Smite Organic till fåglarna. Du måste spruta lösningen i varje skrymsle om och om igen för att få bukt med kvalstren. De är fenomenala på att gömma sig. Du kommer att behöva minst en liter Smite Professional koncentrat (34 liter lösning). Du får bättre effekt om du blandar i Organic pulver.
Med röda hönskvalster är det i första hand hönshuset som måste behandlas.

FOTSKABB/KALKBEN
Knemidocoptes mutans

Fotskabb/kalkben orsakas av ett kvalster som lägger ägg i huden på framförallt ben och fötter på höns och kalkoner.
Kvalstret orsakar en inflammation i huden som gör att fjällen reser sig och huden blir skrovlig eller sårig. Benet kan se ut som en kotte, med utåtstående fjäll. Vid svåra angrepp blir fjällen övertäckta av ett kalkliknande lager. Angrepp är vanligast på ben och fötter, men kan även komma på kam, slör och hals. Djuren kan drabbas av klåda, hälta och deformerade tår som till och med kan falla av.
Ofta angrips bara vissa djur i flocken.  Fotskabb är vanligt i mindre hönsbesättningar och ses oftast hos äldre djur.

Bekämpning görs genom att borsta benen på hönsen med en borste (till exempel en tandborste eller en nagelborste), vatten och såpa för att mjuka upp och få bort beläggningarna. Därefter sprayas benen in med Scaly Leg Spray som är verksam upp till 4 veckor. Upprepa behandlingen.
Alla höns i flocken bör behandlas samtidigt och ströbädden bytas ut i samband med behandlingen.  För att förebygga angrepp är det bra att spraya hönsens ben med Scaly Leg spray några gånger om året.

Hämta produktblad här.

Beställ Smite här!